close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 28 kwietnia 2017

  Konsulat Generalny RP w Vancouver uprzejmie informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

  KG RP Vancouver, działając zgodnie z §38 oraz §39  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa oraz §24 Instrukcji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej w sprawie gospodarowania składnikami majątku w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, informuje że posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

   

  Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

   

  1. Wnioski oraz zapytania dot. nieodpłatnego przekazania należy składać do dnia 15.05.2017 r. drogą mailową na adres: vancouver.info@msz.gov.pl
  2.  Wnioski powinny zawierać:
   1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika
    rzeczowego majątku ruchomego,
   2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
   3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany
    w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo - odbiorczym.
  3. Wnioski zostaną rozpatrzone do 19 maja 2017 r.
  4. Składniki będące przedmiotem ogłoszenia będzie można oglądać w dniach i godzinach przyjmowania interesantów od 01-05-2017 do 12-05.2017 w siedzibie KG RP Vancouver. 
  5. Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  6. KG RP Vancouver  zastrzega sobie prawo odwołania w każdym momencie możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia.

   

  ZAŁACZNIK NR 1 

   

  lp

  Nr

  inwentarzowy

  Nazwa  przedmiotu

  Zdjęcie

  Ilość

  1

  08/02

  Biurko drewniane, 3 szuflady, wiśnia

  1

  2

  08/07

  Regał drewniany, zamykany dół, wiśnia

  1

  3

  08/56

  Komplet-stół kolor wiśnia z 6 krzesłami

  1

  4

  08/77

  Zestaw mebli biurowych kolor wiśnia

  1

  5

  008/6

  Biurko drewniane, 3częćiowe, k.wiśnia

  1

  6

  008/7

  Biurko drewniane, 3częćiowe, k.wiśnia

  1

  7

  008/8

  Biurko drewniane, 3częćiowe, k.wiśnia

  1

  8

  008/65

  Regał drewniany, półki wiśnia

  1

  9

  008/77

  Fotel obrotowy skóra czarna

  1

  10

  008/78

  Fotel obrotowy, skóra, k.czarny

  1

  11

  008/79

  Fotel obrotowy, skóra, k.czarny

  1

  12

  008/167

  Stół jadalny

  1

  13

  008/186

  Sejf Gardall 1511

  1

  14

  008/330

  Biurko pod komputer

  1

  15

  008/336

  Biurko szare

  1

  16

  008/374

  Krzesło biurowe skórzane, k.czarny

  1

  17

  008/375

  Krzesło obrotowe, skóra, k.czarny

  1

  18

  008/506

  Niszczarka GBC 950s

  1

  19

  008/532

  Krzesło biurowe, skórzane

  1

  20

  008/536

  Krzesło biurowe, skórzane

  1

  21

  008/537

  Fotel obrotowy skóra czarna

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: