close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY EMERYTALNO-RENTOWE

 • Zasady wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom uprawnionym zamieszkałym za granicą regulują obowiązujące w Polsce przepisy emerytalno-rentowe i postanowienia zawartych przez Polskę umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

  Na podstawie przepisów art.132 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) emerytowi lub renciście, który zamieszkał za granicą w państwie, z którym nie łączy RP umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca się na jego wniosek osobie upoważnionej do odbioru, zamieszkałej w Polsce lub na rachunek bankowy emeryta lub rencisty w Polsce.

  W indywidualnych sprawach należy kontaktować się z właściwym terenowym odziałem ZUS lub Centralą ZUS:

   

  Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
  tel.: (0-22) 623-30-00
  fax: (0-22) 840-26-10

  http://www.zus.pl/

    

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej, możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi na stronie internetowej www.e-inspektorat.zus.pl , w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji unijnej i bilateralnej.

  Usługa umożliwia osobom zamieszkałym w Polsce, jak i za granicą wysłanie zapytania celem uzyskania informacji dotyczących zasad nabywania prawa do emerytury lub renty, obliczania wysokości świadczeń osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, jak również na temat zasad wypłaty (w tym transferu nabytych świadczeń za granicę do państwa zamieszkania).

  Skorzystać z serwisu może osoba, która dokona rejestracji profilu lub w przypadku uprzedniej rejestracji po zalogowaniu się do serwisu. Odpowiedź na pytanie skierowane do ZUS, osoba zainteresowana otrzymuje na wskazany w profilu adres poczty elektronicznej.

  Aby zadać pytanie należy wskazać państwo ostatniego zatrudnienia (ubezpieczenia) poza granicami Polski spośród listy państw członkowskich UE/EOG/Szwajcarii oraz państw, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym. Wykaz jednostek ZUS, które są właściwe w stosunku do osób posiadających okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w danym państwie członkowskim UE/EOG/Szwajcarii, lub w państwie umownym umożliwia prawidłowe skierowanie zapytania przez osobę zainteresowaną do właściwej jednostki ZUS.

  Usługa umożliwia również zadanie pytania do wybranej jednostki ZUS, która zajmuje się rozpatrywaniem  złożonego wcześniej wniosku w celu uzyskania informacji na jakim etapie jest sprawa oraz dodatkowych informacji w sprawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: